Våra forskningsområden

Nedan finner du alla  pågående forskningsområden vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material: 

Funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar

Porösa material såsom zeoliter, poröst kol, metallorganiska ramverk och kovalenta organiska ramverk är mycket funktionella material som är lämpliga för ett antal tillämpningar, inklusive gasseparation, katalys, vattenrening, läkemedelsleverans samt energiskörd och lagring. Vår forskning inkluderar syntesoptimering, karakterisering, funktionalisering och nanofabrikation av nya och befintliga porösa material för applikationer relaterade till energi och miljö.

Ansvariga forskare:  Ocean Cheung and Chao Xu

Läs mer om forskningsområdet "Funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar"

Magnetiska nanopartiklar för diagnostiska tillämpningar

Syftet med detta projekt är att utveckla snabba och enkla diagnostiska metoder baserad på användning av magnetiska nanopartiklar för detektion av patogena virus och bakterier. Detektionsmetoderna bygger på avläsning av förändringar i rörelsen (Brownsk relaxation) hos suspenderade magnetiska nanopartiklar som interagerar med DNA från patogener. Metoderna utnyttjar även olika typer av tekniker för att amplifiera DNA som finns i proverna. Dessa diagnostiska verktyg kan i framtiden komma att fungera som effektiva analysmetoder på läkarmottagningar och i hemmet, vilket möjliggör för individuella hälsovårdslösningar såväl som mer avancerad diagnostik.

Ansvariga forskare:
Teresa Zardán Gómez de la Torre och Darío Sánchez Martín

Läs mer om forskningsområdet "Magnetiska nanopartiklar för diagnostiska tillämpningar" (på engelska)

Nanobiomaterial

Vi studerar nanomaterial för biomedicinska tillämpningar med särskilt fokus på att undersöka interaktioner mellan nanomaterial och biologiska system. Vår forskningsverksamhet syftar till att förstå hur materialens egenskaper påverkar de biologiska systemens respons. Detta tillvägagångssätt tillåter oss att belysa vilken typ av design eller materialmodifiering som kan bidra till framgång eller misslyckande för ett material för en specifik biomedicinsk tillämpning. Ett annat forskningsfokus är säkerhetsaspekterna av nanomaterial, där vi förutser nanosäkerhet som en grundläggande del av industrins och akademins utveckling av nanomaterial.

Ansvarig forskare: Natalia Ferraz

Läs mer om forskningsområdet Nanobiomaterial (på engelska)

Hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling

Det hållbara, koldioxidneutrala samhället är helt beroende av nya sätt att omvandla och lagra energi och vår forskning syftar till att bidra med lösningar för att nå denna utmaning. Elektrisk energi är ren, men transient och måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Detta kan åstadkommas genom omvandling mellan kemisk och elektrisk energi i ett batteri eller en bränslecell. Vår forskning fokuserar på att utveckla hållbara, organiska batterimaterial samt organiska och metallorganiska katalytiskt aktiva material för omvandling av förnybart producerad energi till elektricitet via bränslen framställda genom vattenspjälkning.

Ansvarig forskare: Martin Sjödin

Läs mer om forskningsområdet "Hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling" (på engelska).

Additiv tillverkning för läkemedelsmaterial

Additive Manufacturing (AM), eller 3D-printing, har blivit tillämpbart inom nästan alla forskningsområden, och utveckling av läkemedelsmaterial är inget undantag. Det övergripande syftet med projektet är att skapa den vetenskapliga och tekniska basen för en personlig medicineringsplattform för applikationer där traditionella doseringsformer inte är optimala eller inte uppfyller de individuella patienternas krav. Olika AM-tekniker som fused deposition modeling (FDM) och selektiv lasersintring (SLS) används för att producera nya skräddarsydda doseringsformer.

Ansvariga forskare: Jonas Lindh and Ken Welch

Läs mer om ett av forskningsprojektet inom detta forskningsområde: 
"Additiv tillverkning av farmaceutiska doseringsformer som innehåller mesoporösa material"

Mikrosensorer för in vivo användning

Detta forskningsområde omfattar utveckling av mikrosensorer för klinisk användning in vivo, specifikt för lokalisering av anomala vävnader associerade med kronisk smärta. För närvarande finns det bara ett forskningsprojekt inom området och det är "In vivo mikrosensor för lokalisering av smärtkällor". Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla en in vivo-mikrosensor som kommer att hjälpa läkaren att lokalisera och identifiera muskelvävnader associerade med kronisk neuromuskulär eller myofascial smärta.

Ansvarig forskare: Ken Welch

Läs mer om forskningsprojektet “In vivo mikrosensor för lokalisering av smärtkällor

Senast uppdaterad: 2022-06-10