Utbildning


Examensarbeten

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Ibland har vi uttänkta projekförslag att ge men det finns ofta något att göra. Hör av dig till någon av våra forskare om du är intresserad.

Läs om våra forskningsområden och projekt och se vad som kan intressera dig

Här kan du se en lista på utförda examensarbeten.  
 

KURSER

Kurser på grund- och avancerad nivå

Namn

Program- eller fristående kurs

Kursansvar

Additiv tillverkning i polymera material

Master i additiv tillverkning
(ges ej som fristående kurs)

Jonas Lind

Nanoporösa material med tillämpningar

Master i materialteknik
(ges ej som fristående kurs)

Ocean Cheung

Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science

Master i materialteknik
(ges ej som fristående kurs)

Albert Mihranyan

Projektarbete i nanoteknologi

Fristående

Natalia Ferraz

Projektkurs i nanoteknologi och funktionella material

Master i materialteknik
(ges ej som fristående kurs)

Natalia Ferraz

Självständigt arbete i teknisk fysik

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 
(ges ej som fristående kurs)

Martin Sjödin

Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik
(ges ej som fristående kurs)

Teresa Zardán Gómez de la Torre

Examensarbete (länk till information högre upp på sidan)

Forskarutbildningskurser

Avdelningen ger även flera kurser på forskarutbildningsnivå. De flesta ges inte regelbundet återkommande så annonseringen av dessa sker internt. Hör av dig vid intresse.
En doktorandkurs som ges regelbundet är Biological characterization of biomaterials,5 hp (ges vartannat eller vart tredje år)

Fortbildningskurser för yrkesverksamma

Vi ger ibland fortbildningskuser för yrkesverksamma. HT 2021 ger vi en öppen nätbaserad kurs vid namn "Understanding nanotechnology-enabled technologies for life sciences applications through real-life examples".

Alla fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap når du via universitetets utbildningssida
 

Forskarutbildning

Vi erbjuder forskarutbildning inom ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material (se ämnesstudieplan). 

Bli doktorand inom nanoteknologi och funktionella material

Om du vill bli doktorand vid avdelningen söker du en utannonserad doktorandtjänst, som publiceras bland institutionens lediga tjänster. För mer information om ämnesinriktningen, kontakta professor Maria Strömme. Läs mer om forskarutbildningen vid institutionen och hur du ansöker till forskarutbildning på institutionens sida om forskarutbildning.

Försvarade doktorsavhandlingar:

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-11-21