Uppsala universitet koordinerar EU-projekt om tandemsolceller

2022-05-17

EU-projektet SITA som koordineras av Uppsala universitet har fått 5 miljoner EURO för att forska om tandemsolceller. SITA har 14 akademiska och industriella partners från Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Polen och Portugal. 

Foto: Mikael Wallerstedt

Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för materialvetenskap är koordinator för EU-projektet SITA.

– Projektets mål är att utforska nya koncept för tandemsolceller baserat på två teknologier med stark kompetensbas i Europa. Det här kommer att bli ett spännande uppdrag, kul att jag har fått äran och förtroendet att koordinera projektet, säger Marika Edoff.

Solceller med två teknologier

Tandemsolcellerna består av tunnfilmssolceller som kombineras med högeffektiva kiselsolceller, som är det man traditionellt använder i solceller. Tunnfilmssolcellerna baseras på halvledarmaterialet CIGS, bestående av koppar, indium, gallium och selen eller svavel.

– Forskningskonsortiet kommer att arbeta med utveckling av själva halvledarmaterialen som ingår i cellen, men även med ekonomiska och miljömässiga aspekter på den nya tekniken. Att kombinera dessa två teknologier kan leda till minskade kostnader för installation och elförbrukning på upp till 25 procent, säger Marika Edoff.

SITA är ett av de första projektet som Uppsala universitet koordinerar inom programmet Horisont Europa.

Mer om SITA

Projektstart: 1 september 2022

Koordinator: Marika Edoff, Uppsala universitet

Budget: 5 miljoner Euro uppdelat på tre år

Läs mer om programmet Horisont Europa