Tekniska lösningar för ökad solelproduktion

2016-03-16

Forskningsprojektet ”Utvärdering av tekniska lösningar för att hantera omfattande anslutning av solcellssystem i eldistributionsnät”, bedrivs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”El och bränsle från solen” och syftar till att utvärdera tekniska lösningar för hantering av stor andel solel i eldistributionsnät. Resultaten ska kunna användas av elleverantörer i såväl storstäder som på landsbygden.

Hela artikeln finns på energinyheter.se