Bidrag till forskning om hållbara energisystem

2021-02-19

Åtta forskningsprojekt inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet får bidrag inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem. Två av dessa projekt leds av forskare vid institutionen för materialvetenskap; "Avancerade optiska koncept i (Ag,Cu)(In,Ga)Se-2 solar cells" och "Egenskaper i exiterat tillstånd och koppling mellan laddningsbärare och fononer i metalhalid-perovskiter". Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Läs hela nyheten på Uppsala universitets nyhetssida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-02-28