Forskningsprojekt inom materialvetenskap med på IVAs 100-lista

2022-05-10

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten på temat teknik i mänsklighetens tjänst bedöms vara redo att kunna nyttiggöras inom en snar framtid. 

Åtta av de totalt 70 projekten på listan bedrivs vid Uppsala universitet. Tre av projekten bedrivs av forskare vid institutionen för materialvetenskap:

AM4Life – kompetenscentrum inom 3D-printning för livsvetenskaperna: Cecilia Persson, institutionen för materialvetenskap och Johan Kreuger, institutionen för medicinsk cellbiologi.

SOLVE – kompetenscentrum inom solenergi: Marika Edoff, institutionen för materialvetenskap.

Fourth State Systems – från att söka efter liv på Mars, till att rädda liv på jorden: Anders Persson, institutionen för materialvetenskap.

Läs mer

IVAs 100-lista 2022

Nyheten "Institutionen deltar i kompetenscentrum för hållbara energisystem"