Nya laboratoriet invigt

2023-06-26

Den 21 juni invigdes Ångströms laboratorium för additiv tillverkning, AM@Å. Vicerektor Johan Tysk klippte bandet i närvaro av bland andra Erik Lewin, föreståndare för AM@Å, Cecilia Persson, ledare för kompetenscentret för additiv tillverkning i livsvetenskaperna (AM4Life) tillika ordförande för styrgruppen för AM@Å, och Anna Qvarnström, prodekan för forskning.

Det nya laboratoriet ska fungera som en central punkt för forskning och utveckling inom additiv tillverkning, och användas inom utbildningen av nya ingenjörer och masterstudenter. Här samlar AM@Å infrastruktur och gör den tillgänglig för forskningsgrupper vid Uppsala Universitet, och även externa användare är på gång. Tillsammans med U-PRINT på BMC utgör laboratoriet kärnan i Uppsalas satsning på additiv tillverkning.Johan Tysk klipper band

Framåt planerar laboratoriet att expandera sin utrustning ytterligare. Det inkluderar utrustning för pulvertillverkning, vilket möjliggör utveckling och blandning av nya material med specifika egenskaper. Dessutom kommer laboratoriet att skaffa utrustning för icke förstörande analyser av de utskrivna materialen.