ERC Starting Grant

2023-09-22

Morteza Aramesh vid institutionen för materialvetenskap och Christan Glaser vid institutionen för fysik och astronomi har beviljats Starting Grants från Europeiska forskningsrådet, ERC. 

Morteza

Morteza Aramesh, vid institutionen för materialvetenskap, tilldelas 2 miljoner euro. I sin forskning använder han sig av ett nytt tillvägagångsätt där nanoporteknologi kombineras med atomkraftsmikroskopi (AFM) för att studera proteinproduktion och utsöndring från enskilda celler. Metoden gör det möjligt att undersöka hur immunceller interagerar med cancerceller i sin naturliga miljö.

Läs en intervju i den här artikeln.