Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Charlotte Platzer Björkman

2016-08-30

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag (30/8) vid en ceremoni i Museum
Gustavianum i Uppsala ut Thuréus-priset med en prissumma på
100.000 kr till professor Charlotte Platzer Björkman vid institutionen
för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

Charlotte Platzer Björkman får priset med motiveringen för hennes
framstående studier av skapandet av nya material med olika
tunnfilmsmetoder som kan ersätta bl a kadmium i tunnfilmssolceller

Artikel i UNT