Hur gör man för att skapa en så hållbar maritim besöksnäring som möjligt?

2016-10-16

Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad:
Forskaren: Avsluta alla försök att få kryssningsbåtar till Helsingborg

Nordvästra Skånes Tidningar 16 okt:
I Visby på Gotland byggs just nu en 200 meter lång kaj för 250 miljoner kronor som ska kunna ta emot stora kryssningsfartyg. På så sätt hoppas man kunna öka från 50 till 120 anlöp och få betydligt fler besökare.

Satsningen följs av drygt 20 forskare från olika discipliner i ett flerårigt projekt. Bland annat tittar på man på hållbarheten. - Kryssningsturismen är det jävligaste att komma till rätta med vad gäller hållbarhet. Med större båtar blir det en hög volymbelastning men med förhållandevis låg konsumtion per besökare, 300-400 kronor. Förslitningen kan bli hög, säger Marcus Lindahl professor i industriell teknik vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och programledare för hållbara besök. 

- Hur gör man då för att skapa en så hållbar maritim besöksnäring som möjligt socialt, ekonomiskt och kulturellt. Detta är inte så beforskat, säger han. Men om det ger så lite ekonomiskt. Är satsningar på kryssningar då vettiga? - Det är en svår fråga. Klarar du av att hantera stora strömmar av turister får man kanske en volym som är så stor att den blir viktig. Dessutom vill vi ju vara ett turist- och besöksland. För Marcus Lindahl handlar det om hur detta ska göras hållbart. - Vi måste kanske ställa krav på kryssningsindustrin. Det här är en stark näring och vi saknar kunskaper. Det kan vara jättesvårt för regioner och städer att ställa krav, eftersom man är beroende av den här turismen. Ännu är det stora forskningsprojekt i sin linda och man har fler frågor än svar. Kryssningskajen i Visby ska stå klar 2018 och forskarna ska följa det färdiga projektet i tre år.

Bildtext:
 - Runt Östersjön och i Norge har det uppmärksammats att kryssningsfartygen förorenar när de förbrukar stora mängder diesel.

© Nordvästra Skånes Tidningar eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Lars Johansson. Databasens namn: Lars Johansson / Nordvästra Skånes Tidningar / retriever-info.com