Chromogenics på Nasdaq

2017-03-28

Nu har ett av institutionens avknoppade företag noterats på Nasdaq-börsen. ChromoGenics grundades 2003 som en naturlig följd efter 20 års forskning på elektrokroma material av professor Claes-Göran Granqvist och hans team vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige. ChromoGenics är baserat i Uppsala och företaget har cirka 20 anställda. 

Pressmeddelande