Bidrag till Uppsalaforskning inom informations- och kommunikationsteknologi

2020-10-27

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut nära 200 miljoner kronor i bidrag till sex forskningsprojekt som är riktade mot utvecklingen av hårdvara för snabbare, effektivare och energisnålare informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Två av de sex bidragen går till projekt vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln på Uppsala universitets nyhetssida.