Skyddande lager ska göra smarta fönster ännu smartare

2021-02-01

Projektet ”Skyddande lager ska göra smarta fönster ännu smartare” har fått finansiering inom ramen för Uppsala universitets program Verifiering för samverkan, VFS, där forskare och organisationer ges möjlighet att tillsammans utveckla och testa nya lösningar på behovsdrivna och konkreta utmaningar.

I smarta fönster används elektrokromism (EC), en energibesparande teknik som gör det möjligt att kontrollera värme- och ljusinsläpp. I detta projekt kommer Ilknur Bayrak Pehlivan, forskare vid Institutionen för materialvetenskap i samarbete med Sisecam, som är den största planglastillverkaren i Europa, att ta fram skyddande skikt av oxidtunnfilm för beläggning på de elektrokroma lagren av nickel- respektive volframoxider som omsluter polymerelektrolytlagret i en EC-enhet. Projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom området skyddande lager och förbättra prestandan och hållbarheten i EC-system.

Läs mer om Verifiering av samverkan, VFS