Totalförsvaret möjlig vinnare på 3D-printning

2021-06-04

3d-printade hus och individanpassade läkemedel som printas på varje sjukhus. Och stor satsning på 4D-printning. Forskare beskriver nu utvecklingshastigheten inom området som ”rasande”. Frågan är vad som kommer att slå militärt?

Maria Strömme intervjuas om 3D-printningens möjligheter för försvaret (publicerat på SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagens webb).