Nytt stort forskningsprogram för framtidens material

2021-11-30

Uppsala universitet är ett av de lärosäten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska skapa bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).

Programmet är avsett att främja genombrott som involverar helt outforskade material som kan användas i framtida hållbara teknologier och tillämpningar. Foto: Magnus Bergström

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability kommer att fokusera på bland annat omvandling, lagring och distribution av ren energi och att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga föreningar med cirkulära hållbara material. Programmet ska också befrämja upptäckter av helt outforskade material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar. KAW satsar 2,7 miljarder kronor på den här forskningen under perioden 2022 – 2033.

– Det här är otroligt bra för svensk forskning inom nya funktionella material och skapar möjligheter för teknologier för ett hållbart samhälle, säger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, som varit med och utformat programmet.

Ersättning för kobolt

Materialforskningen vid Uppsala universitet har redan en stark profil mot hållbara teknologier, berättar Olle Eriksson. Med den nya satsningen från KAW kommer universitetet att kunna ta internationellt ledande positioner i på en rad viktiga områden. Det gäller till exempel att identifiera ersättningsmaterial för kobolt, ett grundämne som betraktas som potentiellt giftigt och används bland annat i bearbetningsverktyg inom stålindustrin. Kobolt används även i de batterier som möjliggör elektrifieringen av vår transportsektor.

Programmet gör det också möjligt att forska på nya funktionella magnetiska material, till exempel för magnetisk kylning och nya "grönare" permanentmagneter. Uppsala universitet kommer också att kunna stärka materialforskningen för förbättrade solceller. Det kommer även att bli möjligt att prova idéer inom helt outforskade områden, med syfte att hitta material som möjliggör moderna miljöanpassade teknologier för vårt samhälle.

Universiteten som deltar i nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet, Luleå universitet samt Linköpings universitet, som också är värduniversitet.

Linda Koffmar