Maria Tenje får förlängningsanslag från KAW

2021-12-10

Maria Tenje får förlängningsanslag på fem år som Wallenberg Academy Fellow för att fortsätta forskningen med sin forskargrupp EMBLA om organ på mikrochip (organs-on-chip) med målet att minska behovet av djurförsök.

– Det är en fantastisk möjlighet att fortsätta vår forskning och fortsätta bygga på vår kunskap och den tekniska utveckling som vårt labb har jobbat med de senaste fem åren, säger Maria Tenje.

Maria Tenje, föreståndare för avdelningen för medicinsk teknik på institutionen för materialvetenskap blev Wallenberg Academy Fellow 2016. Programmet inrättades 2012 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Syftet med anslaget är att motivera forskare att fortsätta att bedriva sin forskning i Sverige men också att möjliggöra för lärosätena att rekrytera forskare från andra länder som bygger upp sin forskning här. Efter fem år ges alla Fellows möjlighet att ansöka om förlängning och ca. 40% av de som söker får förlängning.

Läs mer

Maria Tenjes forskning som Wallenberg Academy Fellow

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2021

EMBLA forskargrupp