Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi

2022-01-05

SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrumets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Koordinator är Marika Edoff, professor vid institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet.

Läs nyhet på Uppsala universitets nyhetssida.

Läs mer om Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum på myndighetens webbplats.