Institutionen för materialvetenskap

Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Vår institution tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Jobba hos oss

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Se lediga tjänster

Institutionen i siffror

  • Omsättning: 207 miljoner kr
  • Totalt antal anställda: 166 (38% kvinnor)
  • Lärare och forskare: 82 (32% kvinnor), varav 24 professorer 
  • Doktorander: 78 st (42% kvinnor)
  • Studenter: ca 300 helårsekvivalenter
  • Antal kurser på grund- och avancerad nivå: ca 100
  • Ämnesgranskning av examensarbeten på avancerad nivå: ca 40 per år
  • Doktorsexamina: ca 15 per år
  • Licentiatexamina: ca 2-3 per år
  • ca 230 publikationer i internationella tidskrifter/år

Uppgifterna gäller 2020 om inte annat anges. 

Senast uppdaterad: 2021-08-16