Om oss

Institutionen för materialvetenskap håller till på Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorium för material- och energiforskning. Vi för samman innovativa forskare, duktiga studenter och toppmodern utrustning i en samverkande miljö.

Institutionen i siffror

 • Omsättning: 207 miljoner kr
 • Anställda: 166 (38% kvinnor)
 • Lärare och forskare: 82 (32% kvinnor), varav 24 professorer 
 • Doktorander: 78 st (42% kvinnor)
 • Studenter: ca 300 helårsekvivalenter
 • Nationaliteter: ett 20-tal
 • Kurser på grund- och avancerad nivå: ca 100
 • Utbildningsprogram
 • Ämnesgranskning av examensarbeten på avancerad nivå: ca 40 per år
 • Doktorsexamina: ca 15 per år
 • Licentiatexamina: ca 2-3 per år
 • Publikationer i internationella tidskrifter/år: ca 230 
 • Priser och utmärkelser

Uppgifterna gäller 2020 om inte annat anges. 

Senast uppdaterad: 2022-04-25