Elektricitetslära

Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik, plasmateknologi och blixturladdningar.

Välkommen att läsa mer om vår verksamhet.

Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE)

Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) finansieras av Enfergimyndigheten och Uppsala universitet. Det övergripande och långsiktiga målet för verksamheten inom CFE är att konsolidera och vidareutveckla den kompetens och resurs som etablerats inom elektromagnetisk omvandling med tillämpningar inom förnybar elproduktionsteknik.

Läs mer om vår forskning inom Centrum för Förnybar Elenergiomvandling

Senast uppdaterad: 2023-06-26