Rent Vatten

Miljontals människor lever idag utan tillgång till rent färskvatten och sanitet och med opålitlig eltillförsel. Vår forskning handlar om att skapa färskvatten med hjälp av avsaltning. Avsaltning är en process där salt tas bort från havsvatten eller bräckt vatten, men denna process kräver mycket energi. Vårt forskningsprojekt handlar om att undersöka möjligheten att driva avsaltningsanläggningar med hjälp av förnybara energikällor, såsom vågkraft, för att skapa dricksvatten på platser världen över där det behövs som mest.

För mer information om vårt projekt om färskvatten och vår forskning,vänligen kontakta Cecilia Boström.

Senast uppdaterad: 2023-06-26