Vågkraftskoncept

Vågkraftskonceptet utvecklat vid Uppsala universitet bygger på enkelhet och funktionalitet. Detta för att garantera ett robust och effektivt system för att omvandla energin i vattenvågor till elektricitet i elnätet. Grundidén är enkel: en boj vid havsytan sätts i rörelse av vågorna och kopplar till en direktdriven linjärgenerator där rörelsen omvandlas till elektricitet.

Krafterna i vågor kan vara mycket höga, särskilt i stormar, och aggregatens överlevnadsförmåga är en nyckelfråga för vågkraftsteknologin. För att skydda aggregaten från de destruktiva krafterna i havsvågorna så rekommenderas att så mycket som möjligt av aggregatet ska placeras under vattenytan. Med anledning av detta placeras den mest kritiska komponenten - nämligen generatorn - på havsbottnen i Uppsala universitets vågkraftskoncept. Bojen, som är en robust, billig och okänslig komponent, är den enda delen av vågkraftverket som befinner sig vid vattenytan, där den absorberar vågornas energi. För att undvika att vatten läcker in i aggregatet så har vi utvecklat ett tätningssystem där en kolv kopplar samman den rörliga delen i generatorn med bojlinan. Systemet är designat för att fungera i vattendjup mellan 20 till 100 m.

Vågkraftsystemet är enkelt, i betydelsen att mängden rörliga delar och dyr teknologi är minimerad. Detta minskar risken för haveri och kostnaderna för underhåll ute till havs.

Det första vågkraftverket vid Uppsala universitet utvecklades och sjösattes vid forskningsanläggningen i Lysekil 2006, och tolv fullskaliga vågkraftverk har utvecklats sedan dess. Läs mer om våra aktuella forskningsprojekt här.

Senast uppdaterad: 2023-06-26