WESA-projektet

WESA är ett banbrytande forskningsprojekt för att undersöka vågkraftens potential i Östersjön. Projektet finansieras från EU och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Ålands teknikkluster och Åbo universitet. Målen med projektet är bland annat att finna optimala bojar som tål isbeläggning på vintern, och att studera möjligheter och utmaningar för storskalig vågkraft i Östersjön.

För mer information om WESA-projektet och vågkraft i Östersjön, vänligen kontakta Erland Strömstedt.

Senast uppdaterad: 2023-06-26