Generatorfysik

Generatorn används förutom att generera el även som reglerverktyg och startmotor för turbinen. Turbinen är inte självstartande men när turbinen nått tillräckligt hög rotationshastighet kan vinden driva turbinen. Energin som går åt i startsekvensen motsvarar ungefär den energi som genereras under 3 sekunder nominell drift.

Då turbinen inte roterar med konstant hastighet är det viktigt att generatorn har en hög verkningsgrad under ett brett spann av rotationshastigheter. Möjligheterna för detta undersöktes och en 225 kW generator har designats, konstruerats och installerats i Falkenberg. Generatorn har en minsta verkningsgrad på 96 % i vindhastigheter över 6,5 m/s. Generatorn har till uppgift att reglera turbinens rotation för optimal effektivitet men också att verka som broms vid mycket höga vindhastigheter.

För mer information om generatorfysik, vänligen kontakta Sandra Eriksson.

Senast uppdaterad: 2023-06-26