Vertikalaxlade vindkraftverk

Generatorn till ett vertikalaxlat verk kan placeras på marken vilket tillåter en optimering med avseende på pris och prestanda. Systemet som utvecklats vid Uppsala universitet använder en direktdriven generator och således saknas växellåda. En vanlig orsak till driftavbrott i konventionella vindkraftverk är bl.a. just växellådor som går sönder. Det vertikala vindkraftverket styrs istället elektriskt med hjälp av generatorn. Eliminering av pitch-system minskar risken för driftstopp samt behovet av underhåll.

Den vertikalaxlade tekniken har vissa miljömässiga fördelar gentemot den horisontalaxlade tekniken. Turbinen har generellt lägre rotationshastighet än motsvarande horisontalaxlad turbin vilket ger lägre ljudnivå. Iskast från en vertikalaxlad turbin kommer inte lika långt eftersom de aldrig kan kastas vertikalt i luften utan enbart horisontellt. Då generatorn är placerad på marken blir konstruktionen enklare. På vissa platser i världen är det ett problem med relativt frekventa kollisioner mellan roterande blad och fåglar eller fladdermöss. Ett vertikalaxlat verk är troligen säkrare för fåglar och fladdermöss. Detta beror på att ett vertikalaxlat verk är lättare att upptäcka för en inflygande fågel då det inte rör sig i vertikalt led. Jämfört med ett horisontalaxlat verk har det också lägre hastighet på bladen, vilket gör det lättare att undvika kollision.

För mer information om vertikalaxlade vindkraftverk, vänligen kontakta Hans Bernhoff.

Senast uppdaterad: 2023-06-26