Kontaktinformation

Här hittar du oss

Institutionen för materialvetenskap ligger i Ångströmlaboratoriet.

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress: Box 35, 751 03 Uppsala

På campusområdet Ångströmlaboratoriets webb hittar du karta, vägbeskrivning, och olika transportmöjligheter.

Kontakpersoner

Institutionen för materialvetenskap

Har du frågor kring våra utbildningar? Kontakta vår Studentservice:
www.materialvetenskap.uu.se/utbildning/student/

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1,
Postadress: Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax: 018-471 3270

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Senast uppdaterad: 2022-09-02