Organisation

Ledning

Prefekt

Åsa Kassman Rudolphi
Ställföreträdande prefekt: Jörgen Olsson

Avdelningsföreståndare

Institutionsstyrelse

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Senast uppdaterad: 2022-10-03