Priser och utmärkelser

Vi är mycket stolta över att få presentera de utmärkelser som tilldelas våra medarbetare.

Forskning

ERC Consolidator Grant

Maria Tenje - 2022

ERC Starting grant

Ett av de mest prestigefyllda anslag som en europeisk forskare kan få i början av sin karriär.

Maria Tenje - 2017

Björkénska priset

Ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.

Maria Strömme - 2018

Oscarspriset

Gåvobrev från kung Oscar II till yngre vetenskapliga förmågor och tillfaller "någon som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet"

Rudbeckmedaljen 

Maria Strömme - 2021

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris

Charlotte Platzer Björkman - 2016

IVA:s 100-lista

Lyfter fram forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet och bygger broar mellan forskningsvärlden och näringslivet.

Marika Edoff - 2020 

Innovation

Hjärnäpplet

Uppsala universitets årliga innovationspris.

ÅForsk Entreprenörsstipendium

Anders Ajaxon Persson - 2022

UNDERVISNING

Teknisk fysik-programmets lärarpris

Uwe Zimmerman - 2022

Ledning

Gustaf Adolfmedaljen

Delas ut av Uppsala universitet för särskilt betydelsefulla administrativa och ledande insatser.

Marika Edoff - 2021

Övrigt

Hedersupplänning

Maria Strömme - 2016

Årets kvinna

Maria Strömme - 2016

Senast uppdaterad: 2022-04-27