Utbildningsprogram

Institutionen är ansvarig för tre masterprogram

Ansvaret för ingenjörsprogram ligger på teknisk- naturvetenskapliga fakulteten men anställda vid institutionen är programansvarig för två civilingenjörsprogram och ett högskoleingenjörsprogram: 

Vi har kurser inom flera ingenjörsprogram.

Senast uppdaterad: 2022-04-25