En mångfacetterad sfärisk kristall i guld mot grå bakgrund.

Samverka med oss!

Samverkan är mångfacetterat och omfattar allt från kunskapsspridning och samarbeten till nyttiggörande av forskning. Att samverkan med det omgivande samhället är ett av våra viktigaste uppdrag och av stor betydelse för vår framgång. Genom möten med människor med annan kompetens, erfarenhet och bakgrund kan ny kunskap och innovationer uppstå.

Dra nytta av vår kompetens - se nedan hur vi kan samverka.

Välkommen att kontakta vår samverkanskoordinator

Du är naturligtvis välkommen att kontakta våra forskare och lärare direkt. Är du osäker på vem, kan du också kontakta institutionens samverkanskontakt tillika prefekt Åsa Kassman Rudolphi. Hon kan visa på möjligheter och hänvisa dig till rätt person.

Goda exempel på samverkan och innovation

Senast uppdaterad: 2022-02-24