Att rädda regalskeppet

Tidens tand har nött hårt på Regalskeppet Vasa. Virket i Vasas skrov är kraftigt försvagat och vi arbetar med att utveckla en ny stödstruktur som ska utöka skeppets livslängd.

Läs mer om projektet på Vasamuseets hemsida

Från forskning till samhällsnytta

Institutionen för materialvetenskap kommer att fortsätta sin forskning i institutionen för teknikvetenskapers anda, det vill säga ta ett stadigt grepp om teknikens samhällsnytta och antar en lång rad aktuella utmaningar såsom Alzheimers sjukdom, kronisk smärta, bättre proteser och implantat, naturkatastrofer, trådlösa sensornätverk, smarta fönster, bättre inomhusmiljö, framtidens energiförsörjning och så vidare.
Insitutionen för teknikvetenskaper hade många års erfarenhet av att driva forskning från idè till färdiga produkter på marknaden. Detta visade sig bland annat i framgångrika samarbeten med näringslivet och i flera livskraftiga avknoppningsföretag

Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och en årlig vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Läs om hur du kan samverka med oss på Teknat Samverkans webb

Populärvetenskapliga presentationer

Vi som forskar inom teknikområdet på Ångströmlaboratoriet har massor av spännande saker som vi gärna vill berätta om och förklara även för dig som inte själv är forskare. Vårt syfte är att förstå och utveckla teknik som leder till ett bättre liv för oss människor. Till och med då vår forskning ligger i startgroparna vet vi att den till slut kan komma att hjälpa människor till ett bättre liv. Här är några exempel på vad vår forskning rent konkret kan användas till. 

Framtidens hållbara energiförsörjning
Smart teknik för bättre hälsa

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2021-05-17