Alumn

Vi välkomnar alla våra alumner att hålla kontakten med institutionen - du är en viktig del av oss. Ditt engagemang berikar yrkeserfarenheten hos nuvarande studenter och ger oss en kontakt till fler samverkansmöjligheter.

Exempel på några av de många sätten du kan engagera dig på hittar du via länkarna utbildnings- respektive forskningssamverkan nedan. Håll dina färdigheter aktuella eller utvidga dina horisonter genom att ta del av senaste forskningen och att kompetensutveckla dig.

Är du inte redan med i Uppsala alumnnätverk så gå med där. Det är öppet för alla som är eller har varit student eller jobbat vid Uppsala universitet och hjälper oss att hålla kontakten. Uppsala universitets LinkedIn-grupp är också en bra kanal för att hitta igen andra som läst samma program som du eller något annat program med koppling till materialvetenskap.

Senast uppdaterad: 2022-02-24