Forskning som blivit företag

Institutionen för teknikvetenskaper, dit institutionen för materialvetenskap tidigare tillhörde, drev under flera år forskning från idè till färdiga produkter på marknaden. Detta visade sig bland annat i framgångrika samarbeten med näringslivet och i våra livskraftiga avknoppningsföretag. Forskningen ger upphov till i genomsnitt två nya företag per år. Här är några av dessa:

Adamantis AB – utvecklar optik med hjälp av mikro- och nanostrukturer i diamant
 

Chromogenics AB – utvecklar elektrokroma produkter för att spara energi och ge bättre inomhusmiljö
 

ÅAC Microtec – utvecklar miniatyriserade multi-funktionella elektronikssystem
 

Dirac Research AB – arbetar med bland annat ljudanalys och ljudoptimering
 

Disruptive Materials – bygger på upptäckten av ett helt nytt material, Upsalite™, som är världs-ledande på att absorbera fukt.   
 

NanoSpace AB – utvecklar rymdprodukter grundade på mikro- och nanoteknik

Nova Diamant AB – utvecklar produkter med hjälp av syntetiska CVD-diamanter
 

Primateria AB – erbjuder bland annat yttekniska tjänster för skärande verktyg
 

Rotundus AB – utvecklar robotar, till exempel den sfäriska roboten GroundBot
 

Rolling Optics AB – utvecklar hologram med bättre djup och skärpa
 

Seabased AB – utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor
 

Solibro AB – utvecklar tunnfilmssolceller

Vertical Wind AB – utvecklar vindkraftverk med vertikala turbinaxlar

Energy Potential AB – holdingbolag som fokuse-rar på förnybar energi-branschen
 

Current Power Sweden AB – utvecklar system för att utvinna energi ur strömmande vatten

Integrated Antennas AB – utvecklar antenner för exempelvis GPS, WLAN, Bluetooth, digital-TV, RF-ID, UWB, WiMax och GSM
 

NanoLogica AB – utvecklar material för läkeme-del och kosmetika genom att skräddarsy bland annat löslighet, stabilitet och kontrollerad frisätt-ning i kroppen
 

Tsonic AB – utvecklarultraljudssensorer och ultraljudsinstrument

Senast uppdaterad: 2022-02-22