Forskning blir till samhällsnytta

Våra forskare arbetar på atom- och molekylnivå för att få fram banbrytande tillämpningar inom bland annat elproduktion, energilagring, informationsteknik och medicin. Kombinationen av teknisk skicklighet, vetenskapliga upptäckter och samverkan med näringsliv och samhälle bäddar för tekniska innovationer som förbättrar levnadsvillkoren för människor. 

Längre ner på sidan visar vi upp ett urval exempel som visar hur vår forskning bidrar till hållbar utveckling, förbättrad livskvalitet eller berikar vår kultur.

Några pågående innovationsprojekt

Få en inblick i den innovationsutveckling som sker vid institutionen för materialvetenskap! Här presenterar vi ett axplock av projekt där nya lösningar tar form ur forskning och utbildning till nytta för samhället.
 

Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor - Förbättrad diagnostik av kronisk smärta

Professor Ken Welch leder ett projekt där akademiker och industripartners tillsammans utvecklar en mikrosensor för att lokalisera och identifiera källor till kronisk smärta. Fördelen som projektet kommer att åstadkomma är utvecklingen av en medicinsk utrustning som är tillgänglig för kliniker som hjälper dem att hitta och diagnostisera kronisk muskuloskeletal smärta, vilket är svårt eller omöjligt att göra idag.


Organiska batterier - Att bygga in hållbarhet

Hållbar energilagring är mycket efterfrågad. Våra forskare har därför utvecklat ett helt organiskt protonbatteri som kan laddas på några sekunder. Batteriet kan laddas och urladdas mer än 500 gånger utan någon betydande kapacitetsförlust. På grund av det faktum att många av de batterier som tillverkas idag har en stor miljöpåverkan, inte minst på grund av utvinning av metaller som används i dem, har utgångspunkten för deras forskning varit att utveckla ett batteri byggt av element som vanligtvis finns i naturen och som kan användas för att skapa organiska batterimaterial. Deras protonbatteri är ett stort steg mot att kunna tillverka hållbara organiska batterier i framtiden.


Glaskeramik för dentalapplikationer - Uppfinner framtiden för konstgjorda tänder

Prof. Håkan Engqvist och docent Wei Xia har utvecklat ett nytt glaskeramiskt material för tandimplantat som kombinerar hög mekanisk hållfasthet med tilltalande estetiska egenskaper. Detta ger tandläkare möjlighet att göra tunnare och mer hållbara konstruktioner, där de idag måste kompromissa mellan styrka och estetik.

Fler exempel på innovation och samhällsnytta

Senast uppdaterad: 2022-02-24