Goda förutsättningar för innovation

UU Innovation hjälper forskare och studenter att utveckla och kommersialisera sina idéer och resultat. De ger professionellt stöd i den tidiga affärsutvecklingen. 

UU Invest AB investerar i bolag som drivs av en eller flera individer: forskare, doktorander eller studenter vid Uppsala universitet. De hjälper till med affärsutveckling och kan vara partner i utlicensieringsprojekt utan att det finns ett bolag på plats.

Drivhuset Uppsala främja entreprenörskap hos studenterna och unga i Uppsala län. De är en icke vinstdrivande organisation som har ett tätt samarbete med Uppsala Universitet.

Uppsala Innovation Center, UIC, är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. De ger skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering till innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher.

Senast uppdaterad: 2022-02-24