Ta del av vår forskning

Vi uppmuntrar både akademi, näringsliv, samhälle, skola och allmänhet tar del av vår forskning och kunskap. På våra forskningssidor kan du läsa om vad vi forskar om och där finner du även en del populärvetenskapliga beskrivningar. Nedan kan du hitta andra ingångar.

Våra forskare berättar gärna om sin forskning och svarar på frågor när tillfälle ges. 

Välkomna på studiebesök

Vi tar emot studiebesök och ger populärvetenskapliga föreläsningar som vänder sig främst till elever som går sista året på gymnasiet men även mot intresserad allmänhet. Om möjligt erbjuder vi även guidade turer på våra laboratorier. Besöken arrangeras genom teknisk- naturvetenskapliga fakulteten som syr ihop ett program som passar er utifrån de möjligheter som kan erbjudas den dag ni vill besöka oss. 

Titta in på ett besök (Teknat)

Möt några av våra forskare

Här presenterar vi några av institutionens forskare. Du får förutom om deras forskning även  veta lite om människorna bakom forskningen.

Inspelade forskarsamtal

Följande forskarsamtal är hämtade från UppTalk Weekly och Forskarpodden (UU)

Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?

UppTalk Weekly 5 oktober 2021
Solcellsforskning går ofta ut på att hitta material och koncept som kan omvandla högst andel solenergi till elenergi, dvs. nå den högsta verkningsgraden. I den senaste spännande utvecklingen är det kombinationen av fysik, kemi och elektronik, som har drivit utvecklingen framåt, men räcker hög verkningsgrad för att ersätta den fossila energin med solceller?
Se samtalet "Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?" här.

Vad händer inom solcellsområdet?

Forskarpodden 30 mars 2021
Marika Edoff tillhör världseliten i solcellsforskning, hör henne berätta om vad som händer inom området just nu och vad man forskar om i hennes forskargrupp. Bland annat finns det hopp om ett kommande tekniksprång med så kallade tandemsolceller. Genom att kombinera celler av olika material som absorberar ljus i olika delar av solspektrumet, skulle man kunna öka verkningsgraden jämfört med dagens solceller med mer än en tredjedel. Jakten på nya världsrekord i verkningsgrad pågår ständigt. Marikas grupp har haft det tidigare och testar ständigt nya "kryddningar" av materialen för att få tillbaks det. 
Supermaterial formar dagens solceller - lyssna till forskarpoddavsnittet med Marika Edoff

Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar

UppTalk Weekly 2 mars 2021
Möt professor Håkan Engqvist i ett samtal om att utveckla material till innovativa reservdelar. Till exempel skallimplantat som omvandlas till skelettvävnad och benlim som lagar brutna kroppsdelar på ett sätt som skruvar inte kan.
Se samtalet "Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar" här.

Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden?

UppTalk Weekly 10 november 2020
Möt Maria Strömme i ett samtal om bland annat algbatterier och det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bland annat till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.
Se samtalet "Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden" här

Spara liv genom att sortera ut virus "Lika lätt som att brygga kaffe" - utveckling av nanoteknologiska pappersfilter för rening av dricksvatten

UppTalk Weekly 16 juni 2020
Möt Albert Miranyan, professor vid Institutionen för materialvetenskap, som pratar om hur han och hans team har utvecklat ett filter med material direkt från naturen med målet att kunna ta bort virus från vatten lika enkelt som du brygger kaffe.
Se ”Spara liv genom att sortera ut virus lika lätt som du brygger ditt kaffe” här. (på engelska)

​Teknikutveckling för solceller, vad är på gång? Väntar nya revolutionerande produkter runt hörnet?

UppTalk Weekly 25 maj 2020
Möt Charlotte Platzer Björkman, professor vid institutionen för materialvetenskap, i ett samtal om var teknikutvecklingen för solceller befinner sig just nu? Är det någon ide att investera i solceller idag? Det kanske rentav finns nya rafflande tekniska lösningar som gör det värt att vänta en stund innan vi investerar i solenergi?
Se samtalet "Teknikutveckling för solceller - vad är på gång?" här

Hur går forskning kring solceller till - vilka är utmaningarna?

Forskarpodden 21 september 2016
Energifrågan är en av vår samtids viktigaste. Hur ska vi kunna behålla vår höga, men energikrävande, levnadsstandard utan att tömma marken på kol och olja? I det här avsnittet av Forskarpodden får vi träffa någon som är en lösning på spåren – solcellsforskare Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet. Hon berättar inte bara hur forskningen går till utan hinner även prata om de utmaningar som finns utanför labbet.
Lyssna på solcellsforskaren Marika Edoff

Nanoteknologi

Forskarpodden
Enligt Maria Strömme - professor i nanoteknologi på Uppsala universitet - är grundbulten i nästa industriella revolution mindre än ett virus. I sin forskning rör hon sig mellan allt från läkemedelsindustri till batteritillverkning. Men allt handlar egentligen om en sak - att ändra ett materials egenskaper på en otroligt liten skala. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar hon om det “omöjliga materialet”, om hur hon kom till Uppsala och hur det är att förvärva sin professorsgrad vid en tidig ålder.
Lyssna på Maria Strömme. professor i nanoteknologi

Senast uppdaterad: 2022-04-25