Innovation ska förbättra vården vid kronisk smärta

2020-04-22

Ken Welch vid institutionen för materialvetenskap har fått finansiering från innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” för ett forskningsprojekt om kronisk smärta.

Projektet är ett samarbete mellan akademiska grupper från institutionen för materialvetenskap och institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet samt företagen DoloRadix och Progress Ortopedisk Medicin. 

Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskel- och skelettsmärta. Idag finns en prototyp av sensorn som utvecklats av Ken Welchs forskargrupp.

Läs mer om projektet på UU Innovations webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-04-27