Marika Edoff intervjuas om solcellsforskning i forskarpodden

2021-03-31

Marika Edoff tillhör världseliten i solcellsforskning, hör henne berätta om vad som händer inom området just nu och vad man forskar om i hennes forskargrupp. Bland annat finns det hopp om ett kommande tekniksprång med så kallade tandemsolceller. Genom att kombinera celler av olika material som absorberar ljus i olika delar av solspektrumet, skulle man kunna öka verkningsgraden jämfört med dagens solceller med mer än en tredjedel.

Jakten på nya världsrekord i verkningsgrad pågår ständigt. Marikas grupp har haft det tidigare och testar ständigt nya "kryddningar" av materialen för att få tillbaks det. 

Supermaterial formar dagens solceller - lyssna till forskarpoddavsnittet med Marika Edoff

Senast uppdaterad: 2021-04-27