Rymdtekniken som gör underverk i vården

2021-03-14

Anders Persson, rymdforskare, tillsammans med Erik Normann och Anette Johansson på Akademiska Sjukhuset. Foto: Marie Kruse

En gassensor som var tänkt att upptäcka spår av liv på Mars visade sig ha rätt egenskaper för att mäta blodgaser på för tidigt födda barn. Genom Region Uppsala Innovations projekt med innovationsnoder har forskare och företagare kunnat få full insyn i vårdens behov och anpassat sina innovationer till en användbar lösning. 

Vad har rymdforskning och en neonatalavdelning på Akademiska sjukhuset för gemensamma nämnare? Anders Persson, rymdforskare vid institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och vd för bolaget Fourth State Systems berättar.

– Jag är ju rymdforskare i grunden och har ingen tidigare erfarenhet av vårdens arbete och medicintekniska produkter. Men vi höll på att ta fram en gassensor vars syfte i grunden var att upptäcka spår av liv på Mars genom att mäta koldioxid.

Historien skulle dock ta en annan vändning, och snarare än på Mars hamnade sensorn och dess egenskaper rätt på neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. – Sensorn hade en del egenskaper som vi insåg att man kunde få användning för inom mer ” jordnära” områden. Vi fick nys om att neonatalavdelningen hade ett problem kring att mäta blodgaser på för tidigt födda barn och att den tillgängliga metoden inte var optimal. Bland annat riskerade barnen att skadas av att mätinstrumentet som behövde limmas fast på huden var tvunget att värmas upp till 43 grader innan mätningen. Så vi tog mycket tid till samtal och dialog med vården och gick som praktiserande elever för att lära oss mer. Sedan utformade vi vår sensor så att den istället kunde mäta blodgaser – koldioxid och syre – hos de här för tidigt födda barnen. Nu fick vi istället en lösning som varken kräver lim eller någon annan åtgärd som kan skada barnet för att fungera.

Samverkan med vården

Samverkan med vården har underlättats av Region Uppsala Innovation som genom projektet innovationsnoder kopplar personer vårdgolvet” med rätt personer inom forskning industri för att lösa exempelvis medicintekniska .

Hur viktigt anser ni att just samspelet mellan vården, forskningen och företagen är?

– Ser man till vårt projekt med blodgassensorn fick vi mycket bättre förståelse för vad vi behövde göra och utveckla för att skapa ett värde för vården. Vi hade ju en bild på förhand, som visserligen inte var helt fel, av vad vården behövde. Men det visade sig vara lite annorlunda och andra saker var viktigare för dem än vad vi trodde. Det gav en bild av vad som krävs för att skapa något som verkligen gör nytta och förhoppningen är att fler sådana lösningar kan komma om personer inom vården, forskningen och företagen tar steget att prata och diskutera behoven som finns, avslutar Anders.

Forskningen, som är ett samarbetsprojekt mellan avknoppningsföretaget Fourth State Systems och avdelningen för mikrosystemteknik vid institutionen för materialvetenskap,  finansieras av VINNOVA och EU.

Robin Widing

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-04-27