Uppsalaforskare vill öka solcellseffekten med hjälp av perovskit

2021-03-29

Solenergi är ett viktigt vapen mot klimatförändringarna. De solcellspaneler som finns idag fångar in drygt en femtedel av solens strålning. Forskare vid institutionen för materialvetenskap hoppas kunna öka effektiviteten rejält med hjälp av mineralet perovskit. 

Se reportage i SVT Rapport där professor Marika Edoff berättar om forskning på perovskitsolceller vid Ångströmlaboratoriet (18 minuter in i programmet).

Senast uppdaterad: 2021-04-27