Fönsterglas med nanomaterial kan bota sjuka hus

2020-05-11

Skadliga organiska molekyler i inomhusluft kan orsaka ohälsa - "sjuka hus-syndromet". Dagens luftreningsmetoder kräver både energi och underhåll, men en lovande ny lösning utvecklas vid Uppsala universitet - fönsterglas med en nanostrukturerad beläggning baserad på titandioxid. Materialen använder solljuset för att bryta ned organiska föroreningar till enbart vatten och koldioxid.

Läs artikel på Uppsala universitets nyhetssida

Senast uppdaterad: 2021-04-27