Utbildningssamverkan

Utbildningssamverkan är minst lika värdefullt som forskningssamverkan. God utbildningssamverkan medför stora fördelar för alla inblandade. Kunskaper som får tillämpning och mening för studenten leder till ökad förståelse, motivation och bättre studieprestationer samtidigt som det underlättar övergången till arbetslivet. Samverkan gynnar också oss som ger utbildningarna genom nya kontakter med det omgivande samhället och högre kvalitet i våra utbildningar. 

För dig inom näringsliv eller samhälle leder utbildningssamverkan till kontakt med framtida potentiella medarbetare, ny inblick på er verksamhet med möjlighet till innovativa idéer. På längre sikt kan ni vara med och påverka inriktningar och innehåll i utbildningarna för att säkra ett flöde av studenter med kompetenser som stämmer med era nuvarande och framtida behov.

Vi välkomnar alla samverkansinitiativ!
Nedan finner du samverkansformer och kontakter.

Samverkansformer

Erbjud utbildningsuppdrag åt våra studenter

Har ni förslag på uppdrag som kan genomföras inom ramen för en utbildning, kanske idéer som blivit liggande därför att de inte tillhör linjearbetet och inte hinns med? Se information nedan om möjligheten att erbjuda projekt för kurs eller examensarbete.

Projektbaserade kurser
Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare. På webbportalen Studentkraft, som är gemensam för alla ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet, ser du vilka projektbaserade kurser du kan anmäla uppdrag till. 

Examensarbete
Har du någon uppgift/problem som kan lösas individuellt av en eller två student på 10 eller 20 veckor? Då kan det passa som ett examensarbete. Alla studenter gör ett examensarbete under utbildningens sista termin. För våra civilingenjörs- och masterprogrammen är examensarbetet på 30 hp (= 20 veckor) och för högskoleingenjörer 15 hp (10 veckor). Examensarbetet består av en uppgift som ska genomföras självständigt genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under sin utbildning. Arbetet kan utföras på ett företag, organisation eller myndighet, men redovisas sedan på universitetet. Ett avtal för examensarbetet upprättas som kan inkludera konfidentialitet. Observera att exjobbförslaget måste godkännas av universitetet innan det kan påbörjas. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Under examensarbetet är studenten berättigad till studiemedel. 

Du kan annonsera ditt exjobbserbjudande i Uppsala universitetet jobbdatabas UU CareerGate, men även via programmens studentsektioner och exjobbskoordinatorer. 

Erbjud övrig arbetslivskoppling i våra utbildningar

Gästföreläsningar 
Kom och berätta om hur det är att jobba på din arbetsplats. Du kan prata om att jobba i projekt, om forskning, utveckling eller produktion, om ett ”case-study”, om entreprenörskap, om patent, om kvalitetssäkring och regulatoriska krav, eller om en specifik produkt eller process. Det finns säkert något intressant som du kan lära ut till våra studenter.

Studiebesök
Har du möjlighet att ta emot en grupp studenter på din arbetsplats? Bjud in dem till dig på studiebesök. Kontakta programansvariga som du hittar här (teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webb). 

Mentorsprogram 
”Skugga en alumn” är ett mini-mentorsprogram där studenter får kontakt med en tidigare student, en alumn, för att utbyta erfarenheter. Varje alumn tar emot en grupp med 4-5 studenter. Är du alumn och intresserad av att delta - kontakta teknisk- naturvetenskapliga fakultetens alumnkoordinator som håller i mentorsprogrammet.

Bild från panelsamtalet "Vad väntar efter examen?" där bland annat Anders Heljestrand, avdelningschef vid Vattenfall Services Nordic och alumn från civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap var med.

Anställ våra studenter

Våra studenter kan väldigt mycket. Att anlita universitetsstudenter under utbildning ger er möjlighet att få mindre uppgifter utförda, samtidigt som företaget knyter kontakter med studenter som i framtiden kan bli nya, goda medarbetare. I vår jobbdatabas hjälper vi dig att annonsera jobberbjudanden till våra studenter. Vill ni locka våra studenter att söka sig till just ert företag eller myndighet så kan ni till exempel vara med på den årliga arbetsmarknadsmässan UTNARM, som anordnas av Uppsala teknolog och naturvetarkår (UTN).

Kontakter

Programansvariga
Om du har idéer rörande upplägg och innehåll för ett program, eller om du har samverkanserbjudanden som riktar sig till ett specifikt program är programansvarig rätt person att kontakta. Du hittar listan med programansvariga på teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webbsida.

Exjobbskoordinatorer
Har du frågor rörande examensarbete kontaktar du våra exjobbskoordinatorer.

Studenter 
Om du vill komma i kontakt med våra programstudenter kan du gå via programmens studentsektioner, via programansvariga (se ovan) eller via programmens studie- och karriärvägledare

Studierektor och Samverkanskoordinator 
Om du är osäker på vem du ska kontakta, eller mer allmänt vill diskutera samverkansmöjligheter, är du välkommen att kontakta institutionens studierektor Martin Sjödin, alternativt institutionens samverkanskoordinator tillika prefekt, Åsa Kassman Rudolphi

Upptech är en satsning på teknik över gränser som drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Syftet är att främja samverkan mellan universitetets världsledande teknikforskning och näringslivet eller andra externa samarbetspartners. Vid Uppsala universitet har vi forskning och utbildning inom de flesta ämnesdiscipliner vilket ger oss unika förutsättningar för att anta komplexa samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad: 2022-02-24