Programkontakter för exjobb

Exjobbskoordinatorer

Studentsektioner

Ingenjörsprogrammen har studentsektioner som har ingångar/kontaktpersoner för företagskontakter.

Senast uppdaterad: 2022-03-08