Artiklar vars rubrik innehåller HTML

Repository: teknik.uu.se

Artiklar:
Artikel nr 1 titel: <a id="Funktionalisering_guld_np" name="Funktionalisering_guld_np"></a>Funktionalisering av guldytor/guldnanopartiklar, en förstudie inför utvecklandet av en jonsensor
Artikel nr 2 titel: <a id="Optisk-karaktarisering" name="Optisk-karaktarisering"></a>Optisk karaktärisering av polymerkompositer med magnetiska nanopartiklar
Artikel nr 3 titel: <a id="Dynamiska-magnetiska" name="Dynamiska-magnetiska">Dynamiska magnetiska egenskaper hos polymerkompositer med järnoxid nanopartiklar


Senast uppdaterad: 2023-06-26