Solcellsteknik

Välkommen till avdelningen för solcellsteknik. Vår forskning spänner över ett brett område från grundläggande fysik, kemi och elektronik till materialvetenskapliga tillämpningar som tunnfilmsteknik, materialutveckling och processteknik.

Den gemensamma nämnaren är att vår forskning syftar till att förstå hur ljus interagerar med elektro-optiska material och att använda denna förståelse för att utveckla och vidareutveckla solceller. Våra lärare är aktiva på flera kurser inom grund och forskarutbildningarna både inom grundläggande elektronik och tunnfilmsteknik, samt karakteriseringsmetoder och mer specifikt inom solcellsteknik.

Avdelningsföreståndare: Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik, sskt solceller.

Senast uppdaterad: 2022-04-21