Våra forskningsområden

Vid avdelningen för Solcellsteknik forskar vi på tunnfilmsteknik, nanostrukturering och karakteriseringsmetoder för solceller och vi tillverkar våra material och solceller i Ångströms renrum (MSL), både i egen utrustning och i MSL-utrustning. Solcellens olika funktionella delar går att använda för att beskriva vår forskning om bakkontakter, ljusabsorberande material, buffertskikt, transparenta ledare och modulteknik. Mer innovativ och nyfikenhetsbaserad forskning bedrivs inom plasmonik för solceller, nya material, men vi forskar även på nya solcellstyper, som tandemsolceller. Vår forskning består till stor del av externfinansierade projekt och är till viss del finansierad inom ramen för STandUP och fakultetsmedel.