Samarbeten

Vår verksamhet har samarbeten med företag och andra forskningsgrupper. Här kan du läsa några exempel på samarbetspartners.

Solibro AB var en avknoppning från vår forskning på CIGS-solceller, och de utvecklar än idag solcellsmoduler på Ultuna i Uppsala i samarbete med vår forskningsgrupp på Uppsala universitet. Solibro AB är nu en del av Solibro GmbH, en av världens ledande tillverkare av CIGS-moduler med bas i Tyskland. Nyligen installerades CIGS-moduler från Solibro GmbH som en byggnadsintegrerad fasad i Frodeparken i Uppsala.

Vi samarbetar också med Midsummer AB som tillverkar CIGS-solceller såväl som produktionssystem för CIGS-solceller. Bland annat samarbetar vi genom en delad industridoktorand, vilket har resulterat i dessa artiklar.

Kestcells var ett interdisciplinärt projekt för att skapa ett nätverk och utveckla solceller inom CZTS-teknologin. Detta projekt har inkluderat konferenser och samarbeten mellan forskningsgrupper och gett upphov till utbyte av erfarenheter och publicerade artiklar.