Tunnfilmsforskning

Forskning om tunna filmer täcker ett stort område inkluderande syntes och karaktärisering och multifunktionella tunna filmer, design och tillverkning av komponenterbaserade på tunna filmer med unika egenskaper.

Eventuellt lägga in info om tunnfilmssolceller här?