Utbildning

Vill du lära dig mer om solcellsteknik och elektronik? Här finns några relevanta kurser på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå som du kan vara intresserad av. Observera att det kan finnas förkunskapskrav, till exempel kan det vara bra att ha läst en kurs i fasta tillståndets fysik.

Kolla kurser.. 

Kurser på grund- och avancerad nivå

Kod Kurs Poäng Kontakt
1TG312 Teknik för förnybar energi 5 hp Marika Edoff
1TE028 Solenergi - teknik och system 10 hp Jonathan Scragg
1TE678 Solenergitekniker för elgenerering 5 hp Jonathan Scragg
1TE016 Tunnfilmsteknik I 5 hp Tobias Törndahl & Tomas Kubart
1TE741 Tunnfilmsteknik II 5 hp Tomas Kubart & Tobias Törndahl
1TE724 Avancerad solcellsdesign 5 hp Charlotte Platzer-Björkman

Forskarutbildningskurser

Kurs Poäng Kontakt
Solar Cell Technology 5 hp Tobias Törndahl
Thin Film Technology 10 hp Hans-Olov Blom & Tomas Kubart

Examensarbeten

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Ibland har vi uttänkta projekförslag att ge men det finns ofta något att göra. Du kan läsa om våra forskningsområden och projekt och se vad som kan intressera dig. Hör av dig till någon av våra forskare om du är intresserad.

Senast uppdaterad: 2021-05-18