Kontakta oss

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Telefonnummer: 018-471 3148

Fax: 018-471 3572

Senast uppdaterad: 2023-06-26