Elektronmikroskopi och nanoteknik

ELMIN gruppen är dedicerade till kvantitativ elektronmikroskopi analys av material som ta sin funktionalitet från enstaka nano-objekt ner till individuella atom, men aktivitetet är även baserad på fabrikation av nanomaterial och nano-devices för miljö- och hälso-applikationer.

Besök ELMIN gruppen webbsida för att ta reda på mer.

Material i medicin

Vår forskning är inriktad mot att utveckla och förbättra biomaterial som kan användas i hårdvävnadsapplikationer eller som leveranssystem för läkemedel. För att nå målen är vi mycket tvärvetenskapliga, och består av personer med bakgrund inom materialvetenskap, kemi, mekanik och bioteknik. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, läkare och andra forskningsgrupper, både nationellt och internationellt.

Besök webbsidan för Material i medicin för att ta reda på mer.

Tribomaterial

Ångströms Tribomaterialgrupp är en del av avdelningen för tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet. Vår grupp bedriver forskning och forskarutbildning med inriktning på Tribologi, främst med utgångspunkt från materialvetenskap och ytteknik.

Tribologi är läran om vad som händer mellan rörliga ytor i kontakt, och behandlar alltså fenomen inom friktion, nötning och smörjning. Vår forskning inom tribologi syftar till en bättre framtid genom att utveckla nya material, ytbeläggningar, ytstrukturer, med bättre tribologiska egenskaper. "Bättre tribologi" kan leda till fantastiska fördelar i fråga eller kvalitet, energi, ekonomi, miljö och hälsa, säkerhet, råvarubesparingar, och mycket mer.

Besök Tribomaterialgruppens webbsida för att ta reda på mer.

Diamond Optics

Our research in Diamond Optics is currently focused on applications within astronomy and life sciences. In these projects we use own developed advanced diamond micro- and nanostructuring techniques to fabricate diamond optical components working in the infrared wavelengths. We also have expertise in optical design and simulations. Visit our website for more information.

Senast uppdaterad: 2023-09-06