Nyheter på material i medicin gruppen

100-årsjubileet för Ingengörsvtenskapsakademien

2020-01-09

I samband med 100-årsjubileet för IVA (Ingengörsvtenskapsakademien) anordnades upptäckardagen "Upplev, upptäck, utforska - som en ingenjör" för 600 sjundeklassare.

Under en fartfylld dag på Tekniska muséet i Stockholm deltog MiM och BMS grupperna genom att hålla i en workshopen "Reservdelar för människokroppen". De skolklasser som deltog i workshopen fick prova på att blanda bencement precis som man gör när man lagar ben, klämma och känna på implantat som idag redan används för att ersätta trasiga kroppsdelar samt se hur man kan använda en 3D-skrivare för att skriva ut nya implantat. 

MiM och BMS grupperna höll workshopen "Reservdelar för människokroppen".